Дипломдық жұмыс: Қазақстан спорт журналистикасының қалыптасуы және жаңа тенденциялары

 Дипломдық жұмыс: Қазақстан спорт журналистикасының қалыптасуы және жаңа тенденциялары

ҚAЗAҚCТAН PECПУБЛИКACЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНE ҒЫЛЫМ

МИНИCТPЛIГI

ӘЛ-ФAPAБИ AТЫНДAҒЫ ҚAЗAҚ ҰЛТТЫҚ УНИВEPCИТEТI

 

Қopғayғa жiбepiлдi

«___» ____________2020 жыл

Бacпacөз жәнe элeктpoнды

БAҚ кaфeдpacының

мeңгepyшici, с.ғ.д., пpoфeccop    ___________    Cұлтaнбaeвa Г.С

 

                                          ДИПЛOМ ЖҰМЫCЫ

 

ҚАЗАҚСТАН СПОРТ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

 

                                        5В050400 – Жypнaлиcтикa

 

 

Opындaғaн:                              ____________________    Досымбек А.Д.

 

Ғылыми жeтeкшi:

aғa oқытyшы                           ______________________    Aбдраим А.А.

 

Нopмa бaқылayшы :               ______________________     Алимжанова А.Б.

aғa оқытушы

 

Aлмaты, 2020

 

                                                   РЕФЕРАТ

Диплом жұмысының тақырыбы: Қазақстан спорт журналистикасының қалыптасуы және жаңа тенденциялары

Дипломдық жұмыстың көлемі: 58 бет

Дипломдық жұмыста пайдаланылған әдебиеттер саны: 59

Жұмыстың құрылымы: Диплом жұмысы кіріспеден, негізгі екі тараудан, қорытындыдан, сілтемелер мен пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыстың алғашқы тарауында Қазақстан спорттық журналистикасының тарихы және қалыптасуы сипатталады. Ал жұмыстың екінші тарауында ұлттық спорт түрлерінің тарихи-рухани маңызы, мақсаты және қазіргі құндылығы талданады.

Жұмыстың нысаны: Қазақ спорт журналистикасына еңбегі сіңген Сейдахмет Бердіқұлов, Несіп Жүнісбаев, Ғалым Сүлеймен, Амангелді Сейтхан, Есей Жеңісұлы секілді аға буын өкілдерінің еңбектері. Сонымен қатар, ұлттық спорттың дамуына ықпал келтіріп жүрген білікті жас мамандарымыздың ойлары.

Диплом жұмыстың мақсаты мен міндеттері:

Қазіргі спорт журналистика ерекшеліктері мен жаңа мүмкіндіктерін, әдіс-тәсілдерін анықтау, оны ғылыми-теориялық жіктеп, жаңа заман талаптары тұрғысынан бағалау.

Спорттық журналистика  «sports journalism» спорт тақырыбындағы оқиғалар мен жаңалықтарды ұсынатын журналистиканың бөлімі.

Ақпарат тарататын, әлеуметтік желі арналарындағы контенттер, телевизиядағы тікелей эфирдегі комментаторлық, сұхбаттың түрі, телехабарлама формасы мен форматын айқындау.

Диплом жұмысында қолданылған әдіс-тәсілдер: мәліметтер жинақтау, зерттеу барысындағы саралау, сараптау, талдау және анализдік жүйеге сүйену, компоративті сараптау, мазмұн және жанр ерекшеліктерін анықтау, еңбектерге теориялық баға беру әдістері пайдаланылды.

Диплом жұмыстың дерек көздері: Ұлттық кітапхананың арнайы және сирек қолжазбалар қорларында сақталған материалдар, сұхбат жанрына қатысты ғалымдардың әр жылдары баспадан жарық көрген еңбектері, газет-журналдардағы мақалалар, телесұхбаттар, зерттеу еңбектері, оқу құралдары, ресми сайттар, электронды басылымдар, ғылыми зерттеулер.

МАЗМҰНЫ:

КІРІСПЕ…………………………………………………………………………………………………….

І. ҚАЗАҚСТАН СПОРТ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

1.1. ҚАЗАҚ СПОРТ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ ТАРИХЫ

1.2. ЖАҢА МЕДИАНЫҢ ҚАЗАҚ СПОРТ ЖУРНАЛИСТИКА САЛАСЫНДА ДАМУЫ

 

2.ҰЛТТЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІНІҢ ТАРИХИ-РУХАНИ МАҢЫЗЫ

ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚҰНДЫЛЫҒЫ

2.1. ҰЛТТЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІ

2.2. ҚАЗАҚТЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҰЛТТЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІ МЕН ОЙЫНДАРЫНЫҢ САУЫҚТЫРУ МӘНІ

ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………………………..

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………………..

 

Оқи отырыңыз!

ПІКІР ҚАЛДЫРУ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *