Дипломдық жұмыс: Халықаралық фотожурналистиканың маңыздылығы

 Дипломдық жұмыс: Халықаралық фотожурналистиканың маңыздылығы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 

«Қорғауға жіберілді»

«_____» ___________

Кафедра меңгерушісі                              Сұлтанбаева Г.С.

 

ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ

Халықаралық фотожурналистиканың маңыздылығы

«Баспасөз және электронды БАҚ» кафедрасы

Мамандығы 5B050400 – «Журналистика»

 

Орындаған:             ______________   Ә. М. Малік

 

Ғылыми жетекші: _______________  А.А. Абдраим

 

Норма бақылаушы:      ________________ А.Б. Әлімжанова

Алматы, 2020

 

PEФEPAТ

Диплoм жұмыcының тaқыpыбы: Халықаралық фотожурналистиканың маңыздылығы

Диплoм жұмыcының көлeмi:

Диплoм жұмыcындa пaйдaлaнылғaн әдeбиeттep caны:

Жұмыcтың құpылымы: Диплoм жұмыcы кipicпeдeн, нeгiзгi бөлiмнeн, қopытындыдaн тұpaды. Жұмыcтың бipiншi бөлiмiндe фотожурналистиканың сала ретінде қалыптасуы, оның жанрлық бөлінісі мен фотожурналистиканың дамуына үлесін қосып жатқан фотоагенттіктер туралы айтылады. Фотожурналистиканың тарихы қай уақыттан басталып, қандай кезеңнен өткендігі. Әлі күнге бір ізге түспеген фотожурналистиканың жанрлық міселесі жайында сөз етіледі. Фотожурналистердің фотосуреттерін сақтап, оны таратумен айналысатын фотоагенттіктердің жұмыс барысы айтылады. Екінші тарауда журналистік фототуындылардың адамзатқа әсері зерттелді. Фотосуреттірдің қалдырған әсеріне талдаулар жасалды. Үшінші тарауда отандық фотожурналистиканың майталмандарына толқалды. Қазақтан шыққан алғашқы халықаралық деңгейдегі фотожурналист жайында тың деректер ұсынылды.

Жұмыcтың ныcaны: Ғылыми еңбектер, мақалалар, Бұқаралық ақпарат құралдары, халықаралық ұйымдар

Диплoм жұмыcындa қoлдaнылғaн тipeк cөздep: Фотожурналистика, фототілші, халықаралық ұйымдар, фотоагенттіктер, қазақ фотожурналистикасы, фотосурет, қайырымдылық, жанр.

Диплoм жұмыcының мaқcaты мeн мiндeттepi: Жұмыстың басты мақсаты – халықаралық деңгейдегі фотожурналистиканың маңызын көрсету; фотожурналситиканың майданында шыңдалған фотожурналистер мен олардың фотосуреттеріне баға беру; халықаралық фотожурналистік тәжірибеге сараптама жасау; отандық фотожурналистиканың мүмкіндіген бақылау;  Жұмыстың міндеті – фотожурналистиканың адам өміріне тигезер әсерін анықтау.

Диплoм жұмыcының дepeккөздepi: БАҚ-ы, мақалалар, ғылыми басылымдар, ресми сайттар мен Youtube

Жұмыc нәтижeлiлiгi: Зерттеу жұмысында фотожурналистика саласындағы көптеген еңбектерді қарастыра отырып, фотожурналистиканың фотографиядан айырмашылығы ортаға салынды. Сондай-ақ қазақ фотожурналистикасында жанрлық бөліністі қарастырғанда фотографияның жанрларын қолданып келеді. Ал, шетелдік фотожурналистиканың ойы бұл турасында екіге жарылған. Ресейлік ғалымдар мен батыстық ғалымдардың фотожурналистика жанрлары жайында жазған маңызды ақпараттары қарастырылады. Фотожурналистиканың даму қарқынына септігі тиген фотоагенттіктердің бірқатар жобаларының жүзеге асырылуы мен фотожурналистер үшін жасалған жұмыстар туралы ақпараттарды талдауды да жөн санадық. Халықаралық фотожурналистикадығы кездесетін проблемалар, терроризм мен қауіп-қатер ықтималдылығы жайындағы фототілшінің жасаған шығармашылық туындылары туралы ой қозғаған фотосуреттерімен де осы жұмыс арқылы танысуға мүмкіндік бар. Фотожурналистиканың адамдар өміріне кейде жақсы әсері болса, кейде кері әсерінің тигізетіні хақ. Кей жағдайлар бойынша журналистика ғана емес, фотожурналистика да төртінші билік өкілдері ретінде қоғам өмірінде қаншалықты маңызды екенін ұғындырады. Қазақтан шыққан халықаралық деңгейдегі әскери фототілшінің жасағанн жұмыстан мен диссертациялары, түйген ойлары арқылы зерттеу жұмысымның негізгі түйінін одан әрі түрелендіре түсіреді.  Дипломдық жұмыста көптеген таңғаларлық анықтамалар мен мәліметтер жинақталды.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ………………………………………………………………………….….

  1. ФОТОЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ ТАРИХИ КЕЗЕҢІ…………………………………………………………………………………………………
    1.1 Фотожурналистиканың  қалыптасуы мен жанрлары ……………..
    1.2 Халықаралық деңгейдегі агенттіктер мен фотобанктер…………………….

IІ. МЫҢ СӨЗДЕН АРТЫҚ БІР ФОТОСУРЕТ……………………………………..
2.1 Әлемдегі мәселе фотожурналистика көзімен…………………………………..
2.2 Халықаралық фотожурналистикадағы әйел-ана бейнесі……………………

2.3 Балалар бейнесінің фотожурналистикадағы көрінісі…………………….

ІІІ. ДЕРЕКТІ ФОТОГРАФИЯНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨРІНІСІ

3.1. Қазақстандағы фотожурналистиканың дамуы……………………………………

3.2. Қазақтан шыққан халықаралық фотожурналист және оның еңбектері мен фотосуреттері…………………………………………………………………………………………

ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………………………………..

СІЛТЕМЕЛЕР КӨРСЕТКІШІ……………………………………………………………………
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
………………………………………….

КІРІСПЕ

«Жүздеген ұмытылмас жаңалықтар суреті бар. Кейбіреулері ұлы оқиғаларды көрсетсе, кейбірі – ұсақ, бірақ резонансты. Біздің ойымызша, соғыс пен бейбітшілік, махаббат пен жеккөру, қайыршылық пен байлық ақыл-ой мен жүрекке сөзсіз әсер етеді»

«Time» журналынан

 

Оқи отырыңыз!

ПІКІР ҚАЛДЫРУ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *